Miksi asettautumispalveluista kannattaa maksaa?​

Tämän päivän kysytyimmät konsultit saarnaavat mielellään asiakaskokemuksen nimeen. Puhutaan kosketuspisteistä, asiakaskokemuksen strategisesta suunnittelusta ja palvelumuotoilun menetelmistä. Saman keskustelun sivujuonteena on alettu puhua myös työntekijäkokemuksesta, jonka keskiössä ovat yrityksen työntekijät.  Keskustelu työntekijäkokemuksesta on väistämätön ja luonnollinen jatkumo myös keskustelulle kansainvälisten osaajien houkuttelulle sekä pitovoimalle. Menestyneet yritykset ovat niitä, joissa tärkein pääoma -työntekijät- kokevat viihtyvänsä. Asettautumispalveluiden näkökulmasta kyse on alkuvaiheen työntekijäkokemuksen suunnittelusta, jonka taloudelliset tulokset mitataan pidemmällä aikavälillä mm. työntekijän sitoutumisena, motivaationa sekä säästönä rekrytointi- ja perehdytyskustannuksissa.

Ensivaikutelman voi antaa vain kerran ja ympärillä kuhisee muitakin työvoimapulassa kärvisteleviä kilpailijoita. Tämä jos mikä, on hyvä syy kääntää katse työntekijäkokemukseen ja asettautumispalveluiden merkitykseen.

Onnistunut asettautuminen on työntekijäkokemuksena yrityksen käyntikortti ulospäin, eikä yhdelläkään työnantajalla ole enää varaa ”tänne haluavat kaikki” -ajatteluun. Totuus on toinen, osaajista kilpaillaan globaalisti ja ikävä kyllä, Suomi ja suomalaiset yritykset lähtevät kilpaan usein takamatkalta. Asettautumisen suunnittelu on osa alkuvaiheen työntekijäkokemuksen suunnittelua ja vaikutukset ovat pitkävaikutteisia. 

Entäpä käytäntö, miten rakennetaan onnistunut alkuvaiheen työntekijäkokemus globaalille osaajalle? 

Kysymystä voi lähestyä asiakaskokemuksen suunnittelun kautta paikantamalla kohtaamispisteet, joissa työnantajakokemus muodostuu. Työllistävän yrityksen ja työntekijää mahdollisesti välittävän yrityksen on oltava samalla sivulla, jaettava samat tavoitteet ja kommunikoitava asiakkaan suuntaan yhdenmukaisesti, jotta kokemus ylipäätään voidaan rakentaa. 

Tarjottujen asettautumispalveluiden on oltava prosessina luonteva ja dialoginen, jotta saapuvan työntekijän todelliset tarpeet voidaan ymmärtää. Tarpeet määrittävät, sillä kokemuksen suunnittelussa on yhtäältä kyse odotusten hallinnasta ja muutto uuteen maahan on täynnä odotuksia, kysymyksiä ja jopa pelkoja. 

Ponte Oy:n asettautumispalveluissa lähtökohdaksi on otettu työntekijäkokemus, sillä tiedämme kokemuksen vahvistavan sitoutumista, tarjoavan edellytykset hyvälle alulle kotoutua sekä vähentävän muuttoon liittyviä pelkoja ja stressiä. Valmennamme mielellämme myös yhteisöä vastaanottamaan, sillä tiedämme, että ensivaikutelman voi antaa vain kerran.  

Tuomas Männistö
Designer for new beginnings

Share the Post:

Related Posts