Mitä ovat asettautumispalvelut?

Dubain pyykkirumpu

Mitä ovat asettautumispalvelut?

Minulta kysytään varsin usein, mitä ovat asettautumispalvelut. Vastausta hakiessani muistan aina entisen kollegani ylistävän kertomuksen siitä, kuinka vaivatonta hänen muuttonsa Dubaihin aikanaan oli. Hän vertasi kokemusta pyykkirumpuun:

”Sinne syöksytään aamulla, ja päivän päätteeksi astutaan ulos valmiina aloittamaan uusi elämä Dubaissa.”

Asettautumispalvelujen ydin tiivistyy tähän kuvaukseen – olla valmis uuteen elämään uudessa paikassa.

Asettautumispalvelujen tavoitteena on tarjota muuttajalle stressittömiä ja sujuvia keinoja hankkia kaikki tarvittavat edellytykset oleskeluun, asumiseen ja työskentelyyn uudessa kotimaassa. Palvelukokonaisuus alkaa usein oleskeluluvan ja muiden pakollisten maahantulorekisteröintien järjestämisestä. Tämän jälkeen huolehditaan asumisedellytysten järjestämisestä – asunnon hankinnasta ja siihen liittyvien sopimusten, kuten vuokran, sähkön ja internetliittymän solmimisesta. Työntekoedellytysten, kuten verokortin ja pankkitilin avaamisen, hankinta on myös tärkeä osa prosessia.

 

Parhaimmillaan asettautumispalvelut tarjoavat myös työkaluja kotoutumisen ensiaskeliin, kuten esittelyjä uudessa kotikunnassa tai keskusteluja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Ohjaaminen oikeiden palveluiden pariin nopeuttaa kotoutumista. Asiakkaaseen myöhemmin ylläpidettävä yhteys tarjoaa paitsi yritykselle mahdollisuuksia lisämyyntiin, se on myös huolenpidon ja yhteiskunnallisen vastuun osoitusta siitä, että asiakkaan kotoutuminen on edistynyt. Kokemus maahanmuutosta ja kotoutumisen onnistuminen ovat merkittävä osa pitovoimaa.

Ponte Oy:n motto ”Designing New Futures” kumpuaa tästä holistisesta filosofiasta. Asettautumisen polku on kokonaisvaltainen eikä sitä voi rajata vain työllistävän yrityksen perspektiiviin. On asetettava ihminen keskiöön tunteineen, pelkoineen, haluineen ja kokemuksineen. Vain onnistuneen kokemuksen kautta Suomi voi kilpailla osaajista ja pitää heidät maassa. Toisin sanoen, on merkityksellistä, miten ”pyykkirumpumme” pyörii ja millaisen kokemuksen ihmiset prosessista saavat.

 

 

Teksti: Tuomas Männistö

Kuva: Dubain pyykkikone (Dall-e)

Share the Post:

Related Posts