Pelimerkit kotoutumiseen jaetaan asettautumisessa

Oletko sinä muuttanut toiseen maahan? Jos olet, tiedät, että muuttopäätös johtaa yhteen elämän suurista käännekohdista. Työn perässä muuttaminen ja ero perheestä ovat kuin ote elokuvasta, jossa kohtaus lentokentällä tihkuu paitsi romantiikkaa, todellisuudessa myös epätietoisuutta, jopa pelkoakin. 

Olet ahminut tietoa kohdemaasta, mutta maahan saavuttuasi olet silti uuden ja tuntemattoman ympäröimä. Etsit kenties tukiverkostoja diasporasta ja haet tartuntapintoja uuteen yhteiskuntaan maltillisemmin kuin aluksi suunnittelit. Yhteiskunnan näkökulmasta olet omanlaisensa väliinputoaja, sillä olet tullut maahan itsenäisesti työn perusteella, eikä sinun katsota olevan ”palveluiden tarpeessa” siinä missä esimerkiksi pakolaisena saapuneet. 

Pohdit, mikä meni vikaan ja miksi et viihtynyt, vaikka ystäväsi oli vuolaasti kehunut uutta maata? Vastauksena on helppo esittää, että kokemuksemme ovat aina yksilöllisiä. Myös kykymme sietää muutosta ja epävarmuutta vaihtelee yksilöiden välillä merkittävästi. Olemme lopulta myös toimintatavoiltamme yksilöllisiä ja siinä missä toinen meistä hakee turvaa diasporasta, toinen yrittää sitkeästi murtaa jään esimerkiksi työyhteisössä. 

Asettautumisen näkökulmasta jokainen tulija on yksilöllinen haaste. Toinen nauttii enemmän faktoista ja valmistautumisesta, kun toinen on valmis ”vain hyppäämään mukaan”. Haaste on ilmeinen, miten tarjota hyvä alku uuteen maahan kullekin yksilölle? 

Meidän asettautumisen ammattilaisten näkökulmasta kyse on luottamuksellisen suhteen rakentamisesta asiakkaaseen. Suhteen, jossa voidaan päästä käsiksi tulijan odotuksiin, pelkoihin ja yhtäältä myös niihin motivaatiotekijöihin, joihin tukeutuen tulija pyrkii asettautumaan ja myöhemmin myös kotoutumaan. Kyse on tulijan oman toimijuuden vahvistamisesta ja oikeanlaisten välineiden antamisesta. Yksilöllisten, luottamuksellisten suhteiden lisäksi on hyvä tuntea myös kulttuureja ja ymmärtää, millaisissa tilanteissa kulttuurit usein törmäävät. Näin pystytään parhaiten vaikuttamaan siihen, etteivät koetut pelot toteutuisi. 

Kulttuurisesta ymmärryksestä puhuttaessa on hyvä kääntää katse myös omaan kulttuuriimme ja niihin tilanteisiin, jossa tulija törmää uuden yhteiskunnan toimintamalleihin, ihmisiin ja kulttuuriin. Yksi näistä tilanteista tai pikemminkin tiloista on työpaikka. Olet viettänyt työpaikallasi todennäköisesti keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä, mutta työyhteisö ei ole reagoinut saapumiseesi. Tämä on ikävä kyllä valitettavan usein kuultu totuus siitä, millainen valmius työpaikoilla on vastaanottaa uudet työntekijät.

Asettautuminen onkin monen pelaajan yhteispeliä, jossa on yhtä tärkeää varmistaa onnistunut fyysinen asettautuminen kuin työyhteisön vastaanottavuus. Merkitystä on myös saapuvan paikallisyhteisön ja kunnan valmiuksilla. Me Pontella tunnistamme olevamme keskeinen osa prosessia, mutta vain osa! Yhteistyöllä ja strategisilla kumppanuuksilla teemme parempaa tulosta pitkässä juoksussa ja tulokset näkyvät paitsi liikevaihtona myös rekrytoivien yritysten säästöinä ja kuntien verotuloina. 

Tuomas 
Builder of bridges (Ponte) between partners 

Share the Post:

Related Posts