Asettautuminen

Haluatko tukea arvokkaimman resurssisi asettautumista Suomeen ja sitoutumista yritykseesi? Mekin haluamme.

Kilpailu osaajista on globaalia ja Suomen sekä suomalaisten yritysten on pohdittava omia kilpailutekijöitään uudelleen. Maantieteellisesti olemme etällä, kielellisesti ja kulttuurisesti kaukana. Arjen ja työelämän laatu sen sijaan ovat asioita, joilla voimme edelleen kilpailla. Panostaminen asettautumiseen on osa koettua työelämälaatua ja onnistunut asettautuminen sitouttaa tekijöitä yritykseen pitkäaikaisesti.

Yrityksille tarjoamme asettautumispalveluita ja monimuotoiseen työyhteisöön liittyvää konsultaatiota. Maahan saapuminen ja alku Suomessa ja uudessa työpaikassa ovat asioita, joita modernit yritykset kehittävät osana onnistunutta rekrytointi- ja työntekijäkokemusta.

Asettautumispalvelut tuovat strategista kilpailuetua työntekijämarkkinoilla

Asettautumispalveluilla tarkoitetaan kaikkia niitä paveluita, mitä työntekijän ulkomailta muuttaminen ja työhön palkkaaminen edellyttää. Oleskelulupa-asiat ovat yleensä ensimmäinen vaihe. Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä asiakirjoja, joilta saatetaan vaatia legalisointia. Suomeen saapumisen jälkeen vuorossa ovat käynnit virastoissa kuten DVV:llä, tarpeen mukaan Kelassa ja tietenkin Verotoimistolla. Pankkitilikin on hyvä saada avattua ennen palkanmaksua. Sopivan asunnon löytäminen ulkomailta käsin ilman apua on hankalaa, me avustamme siinä kuten myös asumiseen ja arkeen liittyvien sopimusten solmimisessa. Tarjoamme palveluita myös perheenjäsenille. Tarjoamme asettautumispalveluita sekä työllistäville yrityksille että suoraan yksityisasiakkaille, jotka ovat muuttamassa Suomeen.

Rekrytoinnin kustannukset kuriin pitovoimaa lisäämällä

 

Investoiminen asettautumispalveluihin kannattaa, sillä niitä hankkimalla on mahdollista saavuttaa konkreettisia taloudellisia etuja. Kun työntekijät pääsevät työhönsä ja työyhteisöön mukaan nopeasti ja sujuvasti heidän tuottavuutensa kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. Työhönsä motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät säästävät kustannuksia, kuten rekrytointi- ja vaihtuvuuskuluja. Lisäksi laadukas asettautuminen vahvistaa työnantajabrändiäsi, mikä alentaa tulevaisuuden rekrytointikustannuksia ja parantaa asiakasuskollisuutta. Kysy lisää asettautumis- ja DEI-palveluistamme, ja rakennetaan yhdessä yrityksestäsi paikka, jossa ihmiset eivät vain työskentele — he menestyvät.

Alkukartoitus kunnan työkaluna kotoutumisen edistämisessä.

Kunnilla on merkittävä lainsäädännöllinen rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Kunnat ovat myös niitä lähiyhteisöjä, joissa maahan saapuneiden osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistuu. Maahan muuttaneet ovat muiden kuntalaisten tavoin kunnille paitsi asukkaita ja veronmaksajia myös investointeja tulevaisuuteen, sillä maahanmuutolla on vahva kontribuutio esimerkiksi syntyvyyteen, huoltosuhteeseen ja työllisyyteen.

Kotouttamislain mukaan kunnan on mahdollista tehdä alkukartoitus henkilölle, jota ei ole aiemmin alkukartoitettu, eikä henkilö ole TE-toimiston asiakas. Lisäksi henkilön tulee pyytää alkukartoitusta. Kunnat ovat tehneet alkukartoituksia erittäin vähän, vaikka laki mahdollistaisikin niiden tekemisen esimerkiksi kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille sekä työssä käyville muuttajille. Pontelaiset ovat tehneet urallaan satoja alkukartoituksia ja me näemme alkukartoituksen ehdottoman hyvänä välineenä tukea maahan muuttaneen kotoutumista. Onnistunut alkukartoitus vahvistaa myös kiinnittymistä, mahdollistaa kuntapalveluihin paremman pääsyn ja yhteisöihin ohjauksen.

Asiakastarinat

Työteon edellytykset kuntoon työn perässä muuttaneille.

Työllistyminen Suomeen edellyttää, että työnteon edellytykset on huolehdittu. Oleskeluluvan hankkimisen jälkeen tehdään tarvittavat rekisteriöinnit Digi- ja väestötietovirastossa, minkä jälkeen hankitaan yleensä verokortti ja pankkitili. Näitä palveluita olemme tuottaneet sadoille henkilölle yhteistyössä mm. Eezy Oyj:n ja YESHR Oy:n kanssa. 

Alkukartoitus on maahan saapuneen alkuvaiheen navigointiväline.

Kuntien pitäisi olla kiinnostuneita enemmän uusista ulkomaisista asukkaistaan. Olemme olleet mukana kehittämässä kartoitusprosessia Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. 

Ympyränuoli, joka kuvastaa pontelaisten tapaa lähteä holistisesti liikkeelle kohti ratkaisua.

Työteon edellytykset kuntoon työn perässä muuttaneille.

Ponte Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus selvittävät yhteistyössä, miten kunnat voivat tukea ulkomailta saapuvien työ- ja opiskeluperusteisten muuttajien asettautumista, tavoitteenaan kehittää kunnille suunnattu asettautumispalveluopas.