DEI

DEI Menestykseen

Onko organisaatiollanne valmius viestiä, kohdata ja integroida uudet osaajat osaksi organisaation arkea? Miltä kuulostaisi uusi monimuotoisuusohjelma osaksi yrityksesi henkilöstöstrategiaa tai ajan hengen mukainen kotouttamisohjelma kunnallesi? Koulutamme ja perehdytämme organisaatiosi vastaanottamaan, viestimään ja lunastamaan monimuotoisuuden edut.

Miksi DEI?

DEI (Monimuotoisuus, Yhdenvertaisuus, Osallisuus) ei ole vain eettinen valinta, vaan liiketoiminnallinen välttämättömyys. Investoimalla DEI:hin yritykset luovat innovatiivisempia ja tuottavampia tiimejä, parantavat työntekijöiden sitoutumista ja vahvistavat markkina-asemaansa. Se on strateginen etu, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Liiketaloudellisesti DEI:n hyödyt näkyvät useilla eri tasoilla. Monimuotoiset tiimit tuottavat enemmän innovaatioita, mikä avaa uusia markkinoita ja lisää myyntiä. Yhdenvertaisuus puolestaan vähentää vaihtuvuutta ja säästää rekrytointikustannuksissa. Osallisuus lisää työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta, mikä suoraan vaikuttaa yrityksen tulokseen. Nämä tekijät yhdessä parantavat yrityksen mainetta ja houkuttelevuutta, mikä taas lisää asiakasuskollisuutta ja vahvistaa markkina-asemaa. DEI on siis investointi, joka tuottaa selkeää taloudellista arvoa.

Meidän DEI -palvelut

Ponten DEI palveluita ovat mm. kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen koulutukset, vastaanottavuusvalmennukset sekä DEI-henkiset strategiatyöpajat esimerkiksi yritysten HR-osastoille.

Yritysten monimuotoisuusosaaminen vahvistaa yrityksen muutoskykyä ja sitä edellyttävät tänäpäivänä paitsi yrityksen monimuotoistuva työyhteisö, myös sidosryhmät ja asiakkaat, DEISTÄ on tullut osa yritysten sosiaalista vastuuta sekä kilpailutekijä, etenkin kansainvälisillä osaajamarkkinoilla.

Tarjoamme myös tutkimustietoa maahanmuutosta, muuttajista ja ilmiöistä sen ympärillä. Keräämme dataa ja jalostamme siitä ratkaisuja sekä yritysten että julkisten organisaatioiden tarpeisiin.

Lamppu

Kotoutumisen tuki kunnissa

Kunnilla on asuinpaikkoina ja yhteisöinä valtavan suuri rooli elinkeinoelämän toimintaympäristön turvaamisessa. Viihtyisät kunnat ja kaupungit, joihin kansainväliset osaajat ovat tervetulleita, luovat alueen yrityksille edellytykset houkutella osaajia myös jatkossa. Tulevaisuuden kunta tekee kansainvälistä asukasmarkkinointia ja huomioi ulkomailta tulleet osaajat niin strategian kuin palvelutuotannon käytännönkin tasolla.

Teemme kuntien kanssa kotouttamisohjelmia, joissa näkyvät elinkeinoelämän ja osaajien tarpeet. Tunnemme kotouttamistyön lainsäädännön ja prosessit, joten pystymme tarjoamaan kunnille konsultointiapua myös ennalta odottamattomissa tilanteissa. Niitäkin valitettavasti osuu kohdalle, viimeisimpänä esimerkkinä ja edelleen akuuttina Ukrainan kriisi.

Asiakastarinat

Kauhava

Kauhavan kaupungin kotouttamisohjelma

Kauhava on tunnettu työperäisen maahanmuuton edistämisestä ja yhtenä harvoista maaseutumaisista kunnista, joilla on ollut jo pitkään koordinoitua maahanmuuttotyötä. Kotouttamisohjelman uusi versio on Ponte Oy:n käsialaa ja se valmistuu 2023 lopulla. Se lienee Suomen ensimmäinen PPT-muotoinen ohjelma ja siihen on haastateltu mm. useita yrityksiä, jotta työperäisten muuttajien tarpeet osataan huomioida entistäkin paremmin.

Gender Equality koulutus kansainvälisille opiskelijoille

Viidelle eri opiskelijaryhmälle räätälöimämme kurssi tarjosi näkökulmia maailman tasa-arvoisimman maan tasa-arvokehitykseen ja tämän päivän työ ja oppimisympäristöihin, joissa tasa-arvolla ja sen edistämisellä on edelleen tärkeä rooli. 

Seamk logo