Ponte Oy selvittää, kuinka Etelä-Savon kunnat näkevät asettautumispalveluiden toimintakentän ja tulevaisuuden tarpeet.

Etelä-Savon Ely-keskus ja Ponte Oy ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää miten etelä-savolaiset kunnat näkevät oman roolinsa töiden ja opintojen perässä ulkomailta saapuvien asettautumispalveluiden tuottamisessa. Selvityksen perusteella laaditaan kunnille suunnattu opas asettautumispalveluista. 

Kotolaki uudistuu

Vuonna 2025 voimaan tuleva uusi kotolaki (Laki kotoutumisen edistämisestä) määrittelee asettautumista edistävät palvelut kunnan kotoutumisohjelman ulkopuolisiksi palveluiksi, joita tarjotaan työ- ja opiskeluperusteisille muuttajille. ELY-keskuksen tehtäviä täsmentävässä 55 §:ssä mainitaan ELY-keskuksen tehtäväksi jatkossa paitsi alueellinen kotoutumisen edistämisen koordinaatio, myös alueellinen asettautumisen edistämisen koordinaatio. Roolit ovat kuitenkin vielä sekä kuntien ja ELY-keskusten osalta hahmottumattomia.

Selvityksessä ja oppaassa osaltaan selvennämme, mitä näillä tehtävillä oikeastaan tarkoitetaan. Lähtökohtana eivät kuitenkaan ole velvoitteet, vaan se, että asettautumispalvelut nähtäisiin kunnissa veto- ja pitovoimatekijöinä, joihin panostaminen palvelee elinkeinoelämää ja on samalla myös asukashankintaa tukevaa toimintaa.

Me Pontella näemme keskustelun asettautumispalveluista erittäin tärkeänä ja siinä missä aiemmin keskustelu on liittynyt pääasiassa yrityksiin, tulee myös kuntien pohtia, mikä rooli asettautumispalveluilla voisi olla tulevaisuuden asukashankinnassa. 

 

Tuomas Männistö

Share the Post:

Related Posts